G鰎mek i鏸n
t齥lay齨齴
   
   
 
   

Yal齮齧, herhangi bir yal齮齧 malzemesi kullan齦arak, ortamdan dar?olan enerji ak齨齨 indirgenmesidir. Yal齮齧 malzemeleri de 齭? elektrik, ses ve su yal齮齧?ama鏻ar齳la kullan齦an 鏴tli maddelerden olur...

   
   
       
 
Copyright 2010 ?Ko鏷an Yal齮齧 T黰 Haklar?Sakl齞齬 .
Anasayfa  Hakk齧齴da  | Referanslar齧齴    | 輑etim